sprawozdanie finansowe

sprawozdanie finansowe upadłość konsumencka

Sprawozdanie finansowe to kluczowy dokument w procesie upadłości konsumenckiej. Stanowi ono podstawę do analizy sytuacji finansowej dłużnika. Dlatego warto poznać jego zasady sporządzania i roli, jaką pełni w postępowaniu upadłościowym. Sprawozdanie to informacja, która może zadecydować o skuteczności rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką.

sprawozdanie finansowe upadłość konsumencka Read More »

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki z O.O w upadłości Jeśli postępowanie upadłościowe zostało zakończone?

Często po ogłoszeniu upadłości firmy, na skutek zobowiązań finansowych, pojawia się pytanie o dalsze kroki, w tym o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W przypadku spółki z o.o. w upadłości, decyzję o dalszych działaniach podejmuje sąd, który zatwierdza lub nie sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe składa jednak syndyk masy upadłościowej.

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki z O.O w upadłości Jeśli postępowanie upadłościowe zostało zakończone? Read More »