termin przedawnienia

Czy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia?

Czy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia? Jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań w kontekście postępowań upadłościowych. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w sposób możliwie najbardziej klarowny i zrozumiały dla naszych Czytelników. Oczywiście, jak zwykle, postaramy się także przybliżyć pewne podstawowe zagadnienia związane z przedawnieniem i upadłością.

Czy ogłoszenie upadłości przerywa bieg terminu przedawnienia? Read More »