umorzenie

Umorzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego

Jesteś osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszona była ogłosić upadłość konsumencką? Niezwykle istotnym etapem w tym procesie jest umorzenie postępowania upadłościowego. Dziś przyjrzymy się bliżej temu, czym jest umorzenie i jakie warunki musisz spełnić, aby je uzyskać.

Umorzenie postępowania upadłościowego konsumenckiego Read More »

Co po umorzeniu postępowania upadłościowego?

Po umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnik odzyskuje swoją pełną zdolność do działania gospodarczego. Tym samym może ponownie prowadzić działalność i nawiązywać współpracę z innymi podmiotami. Jednakże przed podjęciem działań biznesowych warto dokładnie przeanalizować przyczyny upadłości, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Co po umorzeniu postępowania upadłościowego? Read More »

Kiedy umarza się postępowanie upadłościowe?

Kiedy można zakończyć postępowanie upadłościowe? Określa to przede wszystkim sąd. Najczęściej jest to w przypadku, gdy zaspokojono wierzycieli lub wierzyciele zrezygnowali z roszczeń. Ostatecznie postępowanie kończy się po upływie 10 lat od ogłoszenia upadłości. Dlatego warto pamiętać o należytym prowadzeniu działań w trakcie postępowania.

Kiedy umarza się postępowanie upadłościowe? Read More »

Co nie podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym?

W postępowaniach upadłościowych zobowiązania są umarzane, jednak nie dotyczy to wszystkich rodzajów. Niepodlegają umorzeniu należności alimentacyjne, spadkowe oraz szkody wyrządzone przez dłużnika wskutek przestępstwa. Czym jeszcze warto się zainteresować w tego rodzaju sprawach, dowiesz się w naszym artykule.

Co nie podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym? Read More »

Jakie są skutki umorzenia postępowania upadłościowego?

Umorzenie postępowania upadłościowego może mieć pozytywne skutki dla zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Dla dłużników oznacza to powrót do normalnego życia finansowego, a dla wierzycieli – szybsze zaspokojenie wierzytelności. Jednakże, umorzenie nie zawsze jest możliwe i może wymagać dokładnej analizy przez sąd i syndyka.

Jakie są skutki umorzenia postępowania upadłościowego? Read More »

Co oznacza postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego?

Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego to decyzja sądu o zaniechaniu dalszych działań w sprawie upadłości. Oznacza to, że dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązań i może kontynuować swoją działalność. Jednakże, umorzenie nie oznacza od razu otwarcia nowego rozdziału w biznesie – warto zastanowić się nad przyczynami upadłości i wprowadzić poprawki, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

Co oznacza postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego? Read More »