Co z pracownikami w przypadku upadłości firmy?

W przypadku upadłości firmy pracownicy są chronieni przepisami prawa pracy. Mają oni prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę do dnia ogłoszenia upadłości oraz wypowiedzenia umowy o pracę z okresem wypowiedzenia. Pracownicy mogą również złożyć wierzycielstwo wobec upadłej firmy.

Co z pracownikami w przypadku upadłości firmy? Read More »