Upadłość firmy

Co daje ogłoszenie upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy może być skutkiem wielu czynników, takich jak brak płynności finansowej, nieefektywność w prowadzeniu biznesu, spadek sprzedaży, lub konflikty wśród właścicieli. W takim przypadku, sąd wyznacza syndyka i rozpoczyna proces likwidacji majątku firmy. Warto zdawać sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości nie kończy nieodwracalnie działalności firmy – w niektórych przypadka, może to być szansa na restrukturyzację i poprawienie sytuacji finansowej.