Upadłość firmy

Co daje ogłoszenie upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy może być skutkiem wielu czynników, takich jak brak płynności finansowej, nieefektywność w prowadzeniu biznesu, spadek sprzedaży, lub konflikty wśród właścicieli. W takim przypadku, sąd wyznacza syndyka i rozpoczyna proces likwidacji majątku firmy. Warto zdawać sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości nie kończy nieodwracalnie działalności firmy – w niektórych przypadka, może to być szansa na restrukturyzację i poprawienie sytuacji finansowej.

Co daje ogłoszenie upadłości firmy? Read More »

Gdzie szukać informacji o upadłości firmy?

Upadłość firmy to rzecz na szczęście niezbyt częsta, ale wyjątkowo nieprzyjemna. O ile proces ten sam w każdym przypadku, o tyle dokładny sposób postępowania już będzie zależał od indywidualnych okoliczności danego dłużnika. Przedstawiam nasze sugestie dotyczące tego, jak szukać informacji o upadłości firmy.

Gdzie szukać informacji o upadłości firmy? Read More »

Co z pracownikami w przypadku upadłości firmy?

W przypadku upadłości firmy pracownicy są chronieni przepisami prawa pracy. Mają oni prawo do otrzymania wynagrodzenia za pracę do dnia ogłoszenia upadłości oraz wypowiedzenia umowy o pracę z okresem wypowiedzenia. Pracownicy mogą również złożyć wierzycielstwo wobec upadłej firmy.

Co z pracownikami w przypadku upadłości firmy? Read More »