Kiedy ogłasza się upadłość likwidacyjną w myśl prawa upadłościowego?

Upadłość likwidacyjną ogłasza się jedynie wtedy, gdy dłużnik nie wykazuje żadnej szansy na kontynuowanie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących upadłości przedsiębiorców, postępowanie likwidacyjne rozpoczyna się po ogłoszeniu upadłości przez sąd.

Kiedy ogłasza się upadłość likwidacyjną w myśl prawa upadłościowego? Read More »