Czy uczelnia posiada zdolność upadłościową?

Czy uczelnia posiada zdolność upadłościową? Temat ten może wydawać się dość zaskakujący, ale nie jest to całkowicie niemożliwe. Zgodnie z polskim prawem, uczelnie wyższe mogą być traktowane jak przedsiębiorstwa i w przypadku poważnych kłopotów finansowych, mogą upaść. Warto poznać tę kwestię bliżej, aby zrozumieć, jakie są ryzyka finansowe związane z wyborem konkretnej uczelni czy kierunku studiów.

Czy uczelnia posiada zdolność upadłościową? Read More »