urząd skarbowy

upadłość konsumencka a długi w urzędzie skarbowym

Upadłość konsumencka jest jednym z legalnych sposobów rozwiązania problemu zadłużenia, jednak długi w urzędzie skarbowym stanowią wyjątek. W artykule omówimy, jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej oraz jaki wpływ ma to na naszą sytuację finansową. Czy jesteśmy w stanie uniknąć spłaty zaległości wobec urzędu skarbowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.