Kto pokrywa wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej?

W upadłości konsumenckiej syndyk wyznaczony przez sąd odpowiada za przeprowadzenie postępowania i podział majątku między wierzycieli. Wiele osób zastanawia się, kto pokrywa wynagrodzenie syndyka i koszty związane z postępowaniem. Odpowiedź jest prosta – wynagrodzenie syndyka oraz koszty z postępowania pokrywane są z majątku dłużnika.

Kto pokrywa wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej? Read More »