Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości?

Syndyk po ogłoszeniu upadłości zajmuje się sprzedażą mienia dłużnika. Jego zadaniem jest zabezpieczenie jak najwyższej kwoty, która zostanie zabrana na zaspokojenie wierzycieli. Ponadto syndyk ma obowiązek nadzorować postępowanie upadłościowe i przedstawiać na bieżąco informacje dla sądu i wierzycieli.

Co robi syndyk po ogłoszeniu upadłości? Read More »