Kto zarządza majątkiem upadłego w trakcie postępowania upadłościowego?

W procesie postępowania upadłościowego nie tylko ważne jest, co dzieje się z dłużnikiem, ale również z jego majątkiem. Kto jednak ma prawo decydować o losach majątku upadłego? W tekście omówimy tego rodzaju kwestie.

Kto zarządza majątkiem upadłego w trakcie postępowania upadłościowego? Read More »