zatwierdzenie

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki w upadłości?

W przypadku spółki w upadłości zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest zadaniem, które spoczywa na sądzie, jednakże musi ono zostać wcześniej dostarczone do sądu przez syndyka masy upadłościowej. Czytelnicy zainteresowani tym tematem powinni wiedzieć, że procedura ta jest bardzo ważna, gdyż pozwala na sprawiedliwe rozliczenie wierzycieli.

Kto zatwierdzą sprawozdanie finansowe spółki z O.O w upadłości Jeśli postępowanie upadłościowe zostało zakończone?

Często po ogłoszeniu upadłości firmy, na skutek zobowiązań finansowych, pojawia się pytanie o dalsze kroki, w tym o zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W przypadku spółki z o.o. w upadłości, decyzję o dalszych działaniach podejmuje sąd, który zatwierdza lub nie sprawozdanie. Sprawozdanie finansowe składa jednak syndyk masy upadłościowej.