Co oznacza ogłoszenie upadłości firmy?

Ogłoszenie upadłości firmy jest ostatecznym krokiem w sytuacji, gdy firma nie jest w stanie spłacić swoich długów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo zostaje zlikwidowane, a jego aktywa są sprzedawane w celu zaspokojenia wierzycieli. Proces ten jest regulowany prawnie i ma na celu ochronę zarówno wierzycieli, jak i przedsiębiorców.

Co oznacza ogłoszenie upadłości firmy? Read More »