Czy z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci zdolność procesową?

Po ogłoszeniu upadłości nie traci się zdolności procesowej, ale to upadłościowy syndyk staje się stroną procesu. Oznacza to, że to on podejmuje decyzje w sprawach sądowych w imieniu upadłego. Warto pamiętać o tym, gdy planujemy wytoczyć sprawę przeciwko firmie ogłaszającej upadłość lub gdy sami zostaliśmy objęci procedurą upadłościową.

Czy z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci zdolność procesową? Read More »