Zdrowie

Czy szpital może ogłosić upadłość?

Czy szpital może ogłosić upadłość? Niestety, tak. W Polsce szpitale mają status jednostek samorządu terytorialnego, co oznacza, że są one finansowane przez budżet państwa oraz lokalnych władz. Jednakże, w przypadku braku wystarczających funduszy, szpitale mogą ogłosić upadłość. W takim przypadku, pacjenci powinni być przeniesieni do innych placówek, a personel medyczny powinien otrzymać zadośćuczynienie za swoją pracę.