Kto zgodnie z ustawa Prawo upadłościowe może zgłosić wniosek do sądu o upadłość podmiotu?

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, do sądu o upadłość podmiotu może zgłosić wniosek jedynie wierzyciel, który posiada ustanowiony przez prawomocny wyrok tytuł egzekucyjny. Czym jest upadłość i jakie są skutki jej ogłoszenia – o tym napiszę w kolejnych artykułach.

Kto zgodnie z ustawa Prawo upadłościowe może zgłosić wniosek do sądu o upadłość podmiotu? Read More »