znaczenie

Co to znaczy że firma jest w upadłości?

Co to znaczy, że firma jest w upadłości? Upadłość to proces, który następuje wtedy, gdy dłużnik nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań finansowych. Firma, która ogłasza upadłość, staje się przedmiotem postępowania upadłościowego, w którym jej aktywa są sprzedawane w celu spłacenia długów.