upadłość konsumencka tryb uproszczony

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmagających się z problemami finansowymi szuka skutecznych sposobów na poradzenie sobie z trudnościami pieniężnymi. Jednym z takich rozwiązań jest upadłość konsumencka tryb uproszczony. Ta forma upadłości pozwala na przeprowadzenie procedur upadłościowych w sposób bardziej przyspieszony i uproszczony, niż w przypadku tradycyjnego trybu. W tym artykule dowiesz się, czym charakteryzuje się upadłość konsumencka tryb uproszczony i jakie są jej zalety i wady.

Spis Treści

1. „Upadłość konsumencka w Polsce – jak działa?”

Upadłość konsumencka to jedno z narzędzi chroniących przed niewypłacalnością. W Polsce regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej zostały wprowadzone w 2009 roku. O to, jak działa upadłość konsumencka w Polsce, warto wiedzieć, jeśli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej.

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce, należy spełnić kilka warunków. Najważniejsze z nich to:

 • Być osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej
 • Mieć poważne problemy finansowe, których nie da się rozwiązać w inny sposób
 • Ustanieć siebie jako niewypłacalną

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką w Polsce, dochodzi do rozpoczęcia postępowania przed sądem. W trakcie tego postępowania będzie się mogło otrzymać wiele ulg, takich jak umorzenie części długów. Ważne jest, aby zatrudnić doświadczonego prawnika, który pomoże w trakcie całego procesu.

2. „Kto może skorzystać z trybu uproszczonego upadłości konsumenckiej?”

 1. Osoby fizyczne

Tryb uproszczonej upadłości konsumenckiej przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą lub samodzielnie zarabiają na swoje utrzymanie. W przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, uproszczona upadłość konsumencka może zostać wniesiona zarówno dla długu prywatnego, jak i biznesowego, o ile stanowią nie więcej niż 50% sumy długów.

 1. Osoby zadłużone

Osoby, które zaciągnęły zobowiązania i nie są w stanie ich spłacić na czas, mogą skorzystać z trybu uproszczonej upadłości konsumenckiej. Warto zaznaczyć, że osoby zadłużone, które aktualnie są w trudnej sytuacji finansowej, powinnyśmy w pierwszej kolejności skontaktować się z wierzycielem i starają się wynegocjować spłatę długu na korzystniejszych warunkach.

 1. Osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania w Polsce

Aby skorzystać z trybu uproszczonej upadłości konsumenckiej, osoba musi posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a także uzyskiwać dochód w kraju. Inne warunki, jakie należy spełnić, to: brak uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, brak postępowania egzekucyjnego, brak możliwości prowadzenia działalności, utrzymywanie się z minimalnego wynagrodzenia, a także przynajmniej jeden zaliczony rok składkowy w ZUSie.

3. „Czym jest tryb uproszczony i czym różni się od trybu zwykłego?”

Tryb uproszczony (ang. simplified mode) to opcja, która jest dostępna w niektórych programach lub urządzeniach mobilnych, pozwalająca na uproszczenie interfejsu i funkcjonalności. Często jest to opcja polecana dla początkujących użytkowników, którzy mają mniejszą znajomość z danym oprogramowaniem i potrzebują łatwej i zrozumiałej drogi do wykonania poszczególnych czynności.

Tryb uproszczony różni się od trybu zwykłego przede wszystkim tym, że usuwa on niepotrzebne funkcjonalności i skrzętnie ukrywa bardziej zaawansowane ustawienia. Dzięki temu użytkownik może skupić się tylko na niezbędnych funkcjach, które spełnią jego potrzeby. Tryb ten również oferuje prostsze i bardziej zrozumiałe menu, co pozwala na szybsze i łatwiejsze znalezienie żądanej funkcji.

Jako przykład możemy podać popularne oprogramowanie Microsoft Office, które posiada tryb uproszczony w każdym z programów, takim jak Word czy Excel. W trybie uproszczonym można łatwo dostosować czcionkę, tło i kolory, co ułatwia pracę i poprawia czytelność dokumentów. Aby uruchomić ten tryb, należy przejść do ustawień programu i wybrać opcję trybu uproszczonego, a następnie kliknąć przycisk „Uruchom”.

Podsumowując, tryb uproszczony to opcja, która ukrywa zaawansowane ustawienia i pozostawia tylko te podstawowe. Dzięki temu użytkownik z mniejszą wiedzą może się łatwiej poruszać w danym programie i szybciej nauczyć się podstawowych funkcji. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem oprogramowania lub chcesz poznać podstawowe funkcje, tryb uproszczony będzie idealnym rozwiązaniem.

4. „Jakie dokumenty są potrzebne do wnioskowania o upadłość konsumencką?”

Podczas składania wniosku o upadłość konsumencką występuje konieczność przedstawienia odpowiednich dokumentów. Bez ich posiadania nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku przez sąd i uzyskanie upadłości konsumenckiej. Jakie zatem dokumenty są potrzebne?

W pierwszej kolejności należy przedstawić dokumenty dotyczące dochodów. Wartościowość dochodów ma wpływ na decyzję o upadłości, więc istotne jest udokumentowanie zarobków, emerytur lub rent lub przychodów z innych źródeł. Konieczne jest dostarczenie oświadczenia PIT z ostatniego roku oraz wyciągów z konta bankowego, aby udowodnić wysokość wpływów.

Ponadto, trzeba udowodnić posiadanie długów, a następnie złożyć oświadczenie o ich wysokości i wierzycielach, którzy domagają się spłaty. W tym celu można skorzystać z wyciągów z banków, które wskazują długi oraz przeterminowane płatności. Warto również odnotować koszty utrzymania i inne wydatki, aby wzór dochodów i wydatków mógł być wzięty pod uwagę podczas decyzji o upadłości.

5. „Co należy zrobić, aby rozpocząć procedurę upadłości konsumenckiej?”

Jeśli zdecydowałeś się na rozpoczęcie procedury upadłości konsumenckiej, należy podjąć kilka kroków, aby proces ten przebiegł sprawnie i bez przeszkód.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą profesjonalisty. Wniosek ten musi spełnić określone wymagania, dlatego warto skorzystać z porad specjalisty, aby uniknąć błędów.

Po wypełnieniu wniosku, należy go złożyć w sądzie. W tym celu należy udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania sądu rejonowego. Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem trzeba uiścić opłatę sądową, która wynosi kilkaset złotych. Po złożeniu wniosku, sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, aby rozpocząć procedurę upadłości konsumenckiej, należy wypełnić wniosek, złożyć go w sądzie i uiścić opłatę sądową. W przypadku wątpliwości, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże w procesie składania wniosku i upewni się, że spełnia on wymagane warunki.

6. „Jakie zadania ma syndyk masy upadłościowej w trybie uproszczonym?”

W przypadku postępowania upadłościowego w trybie uproszczonym, do zadań syndyka masy upadłościowej należy przede wszystkim ustalanie i weryfikacja roszczeń wierzycieli, a także sporządzanie listy wierzycieli. Syndyk jest również odpowiedzialny za sprzedaż masy upadłościowej i rozliczanie z zysków wynikających z takiej sprzedaży.

Ponadto, syndyk masy upadłościowej w trybie uproszczonym ma za zadanie zarządzanie majątkiem upadłego – odpowiada on za ochronę majątku, prowadzenie jego ewidencji oraz monitorowanie jego stanu technicznego. To ważne, ponieważ posiada on poszerzone kompetencje w zakresie zarządzania masy upadłościowej – w przypadku postępowania upadłościowego w trybie uproszczonym, syndyk może mieć wpływ na decyzje dotyczące wyboru miejsca składania dokumentów.

Dodatkowym zadaniem, jakie realizuje syndyk masy upadłościowej w trybie uproszczonym, jest przygotowanie sprawozdań dotyczących postępowania upadłościowego oraz ich przedstawienie przedsiębiorcy oraz wierzycielom. Warto zaznaczyć, że sprawozdania te mają na celu informowanie o wszelkich istotnych kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym, w tym o stanie masy upadłościowej, prowadzonych przez syndyka działań, terminach składania wniosków przez wierzycieli oraz innych istotnych sprawach.

7. „Jakie długi obejmuje procedura upadłości konsumenckiej?”

Czy każdy rodzaj długu może zostać uwzględniony w procesie upadłościowym? W tym poście postaramy się odpowiedzieć na te pytania i wyjaśnić, jakie długi są wliczane w postępowanie upadłościowe.

Podstawową zasadą jest to, że procedura upadłości dotyczy tylko długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości. Dotyczy to wszelkiego rodzaju kredytów, pożyczek, zobowiązań alimentacyjnych oraz zaległości podatkowych. Natomiast długi powstałe po ogłoszeniu upadłości nie są uwzględniane w procesie likwidacji, chyba że są one konsekwencją zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Wśród długów, które nie są objęte postępowaniem upadłościowym, znajdują się m.in. kary karno-administracyjne, kary grzywny, długi wynikające z umów najmu, czynszu i dzierżawy, a także długi wobec spadkobierców. Tymczasem długi objęte procedurą upadłości konsumenckiej obejmują te, które zostały zgłoszone wierzycielom przed ogłoszeniem upadłości oraz te, których umowa zostanie rozwiązana przez wierzyciela w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

 • Długi objęte postępowaniem upadłościowym:
  • kredyty i pożyczki;
  • zobowiązania alimentacyjne;
  • zaległości podatkowe;
  • długi z tytułu wynajmu mieszkań lub lokali;
  • długi wynikające z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Zanim jednak podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, skonsultuj swoją sytuację ze specjalistą lub poradź się prawnika. W ten sposób unikniesz niespodziewanych problemów i utraty dorobku życia.

8. „Czy upadłość konsumencka to bez wyjścia dla zadłużonych?”

Wiele osób boryka się z długami i nie ma możliwości ich spłaty. W takiej sytuacji upadłość konsumencka wydaje się jedynym wyjściem. Jednak czy faktycznie nie ma innych opcji?

Warto przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Może okazać się, że istnieją inne możliwości, np.:

 • renegocjacja warunków spłaty z wierzycielem,
 • zawarcie ugody z wierzycielem,
 • skorzystanie z pomocy doradcy finansowego.

Należy również pamiętać, że upadłość konsumencka wiąże się z negatywnymi konsekwencjami takimi jak wpis do Krajowego Rejestru Sądowego czy ograniczenia w możliwościach rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dlatego wybór tej opcji powinien być przemyślany i poprzedzony konsultacją z prawnikiem specjalizującym się w tym zakresie.

9. „Jakie są konsekwencje praktyczne i finansowe upadłości konsumenckiej?”

Konsekwencje praktyczne i finansowe upadłości konsumenckiej są istotne dla każdej osoby, która rozważa podjęcie tego kroku. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką:

1. Wpływ na zdolność kredytową: Upadłość konsumencka jest odpowiedzialnością cywilną i prowadzi do wykonania wyroku przez komornika, co negatywnie wpływa na zdolność kredytową. W przypadku chęci ubiegania się o kredyt lub pożyczkę w przyszłości, będzie to utrudnione lub niemożliwe.

2. Koszty związane z procedurą: Podczas procesu upadłości konsumenckiej należy zapłacić różne opłaty i koszty. Należą do nich opłaty związane z prowadzeniem postępowania, a także opłaty dla biegłych sądowych lub innych specjalistów, którzy pomagają w przeprowadzaniu procedury.

3. Czas potrzebny na zakończenie sprawy: Upadłość konsumencka jest skomplikowaną procedurą, która może trwać kilka miesięcy. W tym czasie trzeba wykonać wiele formalności i poinformować wiele osób o postępowaniu. To może powodować dodatkowe stresy i komplikacje w życiu codziennym.

10. „Czy możliwe jest uniknięcie upadłości konsumenckiej poprzez negocjacje z wierzycielami?”

Podczas gdy upadłości konsumenckie są często ostatecznością dla osób z długami, negocjacje z wierzycielami mogą być alternatywnym rozwiązaniem. Odpowiedź brzmi: tak, jest to możliwe.

Jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, jest nawiązanie kontaktu z wierzycielem. Zamiast ignorować ich połączenia lub listy, odpowiedz na nie. Informuj wierzyciela o swoich problemach finansowych i wyjaśnij swoją sytuację. Może to pomóc w wyjściu z zadłużenia.

Kiedy nawiązujesz kontakt z wierzycielem, zwróć uwagę na te trzy elementy:

 • Unikaj agresywnego języka lub zachowania – to może tylko zaostrzyć sytuację.
 • Zapytaj o alternatywne opcje – wierzyciel może zaoferować plan spłat lub inne rozwiązanie na korzystnych warunkach.
 • Postaraj się o negocjacje – jeśli wierzyciel jest skłonny do negocjacji, to możesz uzyskać lepsze warunki spłaty długu.

Negocjacje z wierzycielami nie zawsze doprowadzą do pełnego rozwiązania problemu, ale mogą zapobiec upadłości konsumenckiej. Znajomość swoich praw i możliwości, prowadzenie negocjacji z wierzycielem oraz ciągłe działanie w celu spłacenia długu, to trzy kluczowe czynniki, które mogą pomóc w wyjściu z zadłużenia.

11. „Czy procedura upadłości konsumenckiej jest droga i skomplikowana?”

Procedura upadłości konsumenckiej jest dla wielu ludzi straszna i skomplikowana. Z jednej strony, prawda jest taka, że nie jest to proces łatwy oraz wymaga on odpowiedniego podejścia i wiedzy praktycznej, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na korzyści, jakie płyną dla konsumentów z takiego rozwiązania.

Istotnym aspektem jest również to, że procedura upadłości konsumenckiej nie musi być drogą opcją. W Polsce istnieją kancelarie prawne oraz poradnie, które oferują nieodpłatne porady dla ludzi, którzy chcą skorzystać z upadłości konsumenckiej, jak również odpowiedzialnie doradzą w procesie. Dzięki temu, możesz uniknąć wydalania dużej ilości środków na koszty związane z postępowaniem upadłościowym.

Jeśli chodzi o sam proces, to rzeczywiście jest to dość skomplikowane i wymaga odpowiedniego przygotowania dokumentów oraz zgromadzenia niezbędnych informacji. Niemniej jednak, pomoc ze strony profesjonalisty pozwoli na znaczne przyspieszenie procesu oraz zminimalizowanie możliwych błędów. Dlatego warto skorzystać w tym przypadku z usług specjalisty, który nie tylko wytłumaczy Ci każdy aspekt procesu, ale również przygotuje wszystkie nieodzowne dokumenty.

12. „Czy upadłość konsumencka uprawnia do całkowitego umorzenia długu?”

Upadłość konsumencka jest procedurą, która ma pomóc osobom prywatnym w spłacie zadłużenia. Jednakże, wiele osób pyta się, czy taka upadłość może zapewnić całkowite umorzenie długu. Oto odpowiedź.

Nie, upadłość konsumencka nie gwarantuje całkowitego umorzenia długu. W zależności od sytuacji finansowej i rodzaju długu, dłużnik może spodziewać się różnych rozwiązań. Jednakże, procedura ta stwarza okazję do przeprowadzenia renegocjacji ze wierzycielami i zaproponowania planu spłaty, który będzie odpowiadał sytuacji finansowej dłużnika.

Po wyjściu z upadłości konsumenckiej, dłużnik zapewne odczuje dużą ulgę finansową, jednakże proces ten jest złożony i wymaga odpowiedniej opieki ze strony profesjonalnego prawnika lub doradcy finansowego. Dlatego, przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć warunki i skutki takiego działania.

13. „Jakie są główne korzyści wynikające z procedury upadłości konsumenckiej?”

Procedura upadłości konsumenckiej jest zdecydowanie jednym z najlepszych sposobów na poradzenie sobie z problemami finansowymi i zrestartowanie swojego życia. Oto główne korzyści, które wynikają z poddania się tej procedurze:

1. Ochrona przed wierzycielami

 • Jednym z najważniejszych aspektów procedury upadłości konsumenckiej jest ochrona przed wierzycielami. Wraz z złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, wszelkie egzekucje i wezwania do zapłaty od wierzycieli zostaną wstrzymane, a dłużnik będzie mógł skupić się na uregulowaniu swoich zobowiązań.
 • Jeśli upadłość zostanie ogłoszona, wierzyciele nie będą już mogli domagać się od dłużnika spłaty swoich należności. Zostaną one zaspokojone z masy upadłości, którą tworzą mienie dłużnika.

2. Wymazanie długów

 • Jedną z największych korzyści wynikających z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wymazanie długów. Oznacza to, że dłużnik zostanie uwolniony od odpowiedzialności za swoje zobowiązania, które nie zostaną pokryte z masy upadłości.
 • Wymazanie długów oznacza, że dłużnik może rozpocząć swoje życie finansowe od nowa i skupić się na budowaniu swojej przyszłości bez ciężaru długów przeszłości.

3. Odbudowa zdolności kredytowej

 • Mimo że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi skutkami, takimi jak utrata zdolności kredytowej, to jednak dłużnik ma szansę na jej powrót w przyszłości. Poza wymazaniem długów, procedura upadłości konsumenckiej może pomóc dłużnikowi w poprawieniu swojego budżetu i poprawie swojego stosunku z wierzycielami.
 • Jeśli dłużnik zachowa się odpowiedzialnie i zrealizuje swoje zobowiązania, w przyszłości będzie mógł otrzymać kredyt i zacząć budować swoją nową reputację finansową.

14. „Czy w przypadku upadłości konsumenckiej można zachować swój majątek?”

W przypadku upadłości konsumenckiej można zachować niektóre elementy swojego majątku, jednak zależy to od indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Oto kilka możliwości, jakie można rozważyć w takiej sytuacji:

 • Jakiekolwiek dobra, które zostały nabyte na cele osobiste, takie jak ubrania, meble czy sprzęt AGD, nie podlegają w większości przypadków likwidacji majątku.
 • Jakikolwiek majątek, który można uznać za niezbędny do prowadzenia normalnego życia może zostać uznany za niedozwolony przedmiot egzekucji. Dlatego dom, mieszkanie czy samochód nie muszą być sprzedawane w ramach upadłości konsumenckiej.
 • Inwestycje, oszczędności czy wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, sztuka czy antyki są już mniej zabezpieczone i podlegają w całości weryfikacji pod kątem ich wartości i przeznaczenia.

Przed podejmowaniem decyzji o zaciągnięciu upadłości warto szukać pomocy wśród specjalistów, którzy pomogą dokładnie przeanalizować sytuację finansową i przedstawić optymalne rozwiązania. Bezmyślne działanie może spowodować straty, które będą trudne do odrobienia.

Kluczowe jest też dokładne przestrzeganie wszystkich zasad i wymogów związanych z upadłością konsumencką. W przypadku jakichkolwiek niejasności czy działań podejmowanych bez konsultacji z odpowiednimi ekspertami, można narazić się na poważne konsekwencje finansowe.

15. „Jak znaleźć dobrego adwokata lub doradcę do spraw upadłości konsumenckiej?

Jeśli masz problemy z długami i potrzebujesz pomocy w sprawie upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata lub doradcy. Niemniej jednak, jak znaleźć dobrego specjalistę w tej dziedzinie? Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak dokonać właściwego wyboru.

1. Sprawdź doświadczenie i referencje kancelarii

 • Sprawdź, jak długo kancelaria prawnicza działa na rynku i jakie ma doświadczenie w zakresie spraw upadłościowych.
 • Sprawdź referencje i opinie klientów, którzy już korzystali z ich usług.
 • Upewnij się, że kancelaria dysponuje specjalistami w dziedzinie prawa upadłościowego.

2. Zapytaj o koszty i sposoby rozliczeń

 • Sprawdź, jakie są koszty prowadzenia sprawy upadłościowej i jakie opłaty należy uiścić przed rozpoczęciem procesu.
 • Zapytaj, jakie są sposoby rozliczeń i czy kancelaria oferuje dogodne rozwiązania dla klientów z ograniczonym budżetem.
 • Upewnij się, że koszty są jasno określone i nie ma dodatkowych opłat.

3. Wybierz kancelarię, która Cię rozumie

 • Wybierz kancelarię, która słucha Twoich potrzeb i proponuje rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji finansowej.
 • Upewnij się, że adwokat lub doradca odpowie na Twoje pytania i pomoże rozwiązać problemy, z którymi borykasz się podczas procesu upadłościowego.
 • Wybierz kancelarię, która pomoże Ci zminimalizować koszty i uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie.

Pytania i Odpowiedzi

Q: What is „upadłość konsumencka tryb uproszczony”?
A: „Upadłość konsumencka tryb uproszczony” (consumer bankruptcy simplified) is a legal procedure that allows individuals with overwhelming debt to receive a fresh start by discharging their debts. It is intended for those who are unable to repay their debts and have a total debt amount of up to 30 times the minimum wage.

Q: Who can file for consumer bankruptcy simplified?
A: Any individual who is in a difficult financial situation, unable to pay their debts, and meets the debt amount criteria may file for consumer bankruptcy simplified.

Q: What are the benefits of filing for this type of bankruptcy?
A: The benefits of filing for consumer bankruptcy simplified include the discharge of eligible debts, protection from creditors, the ability to keep certain exempt assets, and a fresh start to rebuild your financial future.

Q: What debts can be discharged in consumer bankruptcy simplified?
A: Most unsecured debts can be discharged in this type of bankruptcy, including credit card debt, medical bills, personal loans, and certain taxes. However, there are exceptions, such as student loans, alimony, child support, and debts incurred through fraud.

Q: How long does the process typically take?
A: The consumer bankruptcy simplified process typically takes about 6 months, although it can vary depending on the individual’s circumstances. It involves filing a petition with the court, attending a mandatory credit counseling session, and completing other necessary paperwork.

Q: What happens after the bankruptcy is discharged?
A: After the bankruptcy is discharged, the individual is no longer legally responsible for the discharged debts. They can begin rebuilding their credit by making timely payments on any remaining debts and taking steps to improve their credit score.

Q: Are there any drawbacks to filing for consumer bankruptcy simplified?
A: Filing for consumer bankruptcy simplified can have long-term effects on an individual’s credit score, making it difficult to obtain credit in the future. Additionally, some assets may be sold to pay off debts and there may be limitations on obtaining certain types of employment or professional licenses. It is important to discuss all options with a bankruptcy attorney before making a decision.

Podsumowując, upadłość konsumencka tryb uproszczony to skuteczny sposób na rozwiązanie kłopotów finansowych. Dzięki niemu zadłużone osoby mogą odzyskać stabilność swojego budżetu oraz powrócić do normalnego funkcjonowania. Należy jednak pamiętać, że to nie jest rozwiązanie dla każdego, a jedynie dla tych, którzy nie są w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny. Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę, że zaciąganie kolejnych pożyczek, będzie jedynie prowadzić do pogłębienia problemów finansowych. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto skorzystać z porad profesjonalnego doradcy finansowego. W ten sposób będziemy mieli pewność, że podejmujemy trafną decyzję oraz że proces upadłościowy przebiegnie bezproblemowo.