upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów

W Polsce, upadłość konsumencka stała się coraz bardziej popularna jako sposób na wyjście z długów. Jednak zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości, warto zastanowić się, czy nie istnieje inny sposób na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych. Jedną z opcji zwolnienia się od części kosztów związanych z upadłością konsumencką jest postępowanie o umorzenie kosztów sądowych oraz wynagrodzenia syndyka. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu, co to jest upadłość konsumencka oraz jakie korzyści niesie ze sobą zwolnienie od kosztów.

Spis Treści

1. „Czym jest upadłość konsumencka?”

Upadłość konsumencka, inaczej nazywana postępowaniem restrukturyzacyjnym, to proces prawny, w którym osoba fizyczna, która ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, może uzyskać zgodę na uregulowanie swoich długów w bardziej elastyczny sposób.

Zaletą upadłości konsumenckiej jest to, że po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgodzy na taki proces, osoba fizyczna jest zabezpieczona przed dalszymi roszczeniami wierzycieli, a ich zadłużenie zostaje zredukowane lub ulega anulowaniu. Jednocześnie, wierzyciele odniosą korzyść, ponieważ przynajmniej część swojego zadłużenia zostanie uregulowana na drodze umowy.

W przypadku osoby będącej podmiotem upadłości konsumenckiej, jej zadłużenie prowadzić może do likwidacji, wynikającej z braku zdolności do ponoszenia dalszych kosztów lub z obniżenia jej zdolności do zarabiania. Postępowanie to ma na celu zachowanie spójności między dłużnikiem, a wierzycielem i umożliwienie podejmowania dalszych działań w zakresie finansowym.

2. „Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?”

Upadłość konsumencka jest ostatecznym krokiem, który powinien być podjęty tylko wtedy, gdy nie ma innych rozwiązań dla długu. Oto sytuacje, w których warto rozważyć upadłość konsumencką:

 • Wysokie zadłużenie
 • Niemożność spłaty długów
 • Zajęcie wynagrodzenia lub konta bankowego przez wierzycieli
 • Przeprowadzenie egzekucji komorniczej
 • Groźba utraty majątku

Upadłość konsumencka pozwala na uwolnienie się od długów i rozpoczęcie nowego życia finansowego, ale wiąże się z konsekwencjami. Należy pamiętać, że skorzystanie z upadłości konsumenckiej wpisuje się do rejestru dłużników i utrudnia uzyskanie kredytu w przyszłości. W trakcie postępowania upadłościowego dłużnik musi żyć na bardzo skromnym poziomie i płacić koszty związane z postępowaniem.

Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej warto skonsultować się z ekspertem lub poradzić się prawnika. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i wielkości długu. Może okazać się, że istnieją inne sposoby na uregulowanie długu, na przykład negocjacje z wierzycielem, restrukturyzacja długu lub skorzystanie z pomocy organizacji zajmującej się pomocą dla zadłużonych.

3. „Wybrane korzyści z decyzji o upadłości konsumenckiej.”

Korzyści z decyzji o upadłości konsumenckiej to temat, który budzi wiele kontrowersji. Jednakże, przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować wszystkie jej aspekty. Poniżej przedstawiamy kilka korzyści, wynikających z decyzji o ogłoszeniu upadłości:

 • Ochrona przed wierzycielami – ogłoszenie upadłości oznacza, że wierzyciele nie będą miali możliwości egzekwowania zadłużenia na drodze sądowej. Wszelkie próby egzekucji zostaną wstrzymane.
 • Odciążenie od zadłużenia – upadłość konsumencka daje szansę na odciążenie od dużych zadłużeń. Po zakończeniu postępowania upadłościowego, osoba, która ogłosiła upadłość, przestaje być zadłużona wobec wierzycieli wymienionych w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.
 • Nowy początek – upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie ponownie finansowego życia bez ciążącego nad nami balastu złą przeszłości. Jest to szczególnie cenne dla osób, które już nie mają możliwości spłaty zadłużenia w tradycyjny sposób.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to trudna, ale w pewnych sytuacjach nieunikniona decyzja. Dzięki niej możemy zapewnić sobie ochronę przed wierzycielami, odciążyć się od zadłużeń i zacząć od nowa. Jednakże, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą nam dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty decyzji i wyciągnąć jak najlepsze wnioski z podjętej decyzji.

4. „Zwolnienie od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego.”

Zwolnienie od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego może być dla niektórych przedsiębiorców nieocenioną formą wsparcia. By uzyskać zwolnienie, warto znać zasady opłat, jakie należy uiścić w procesie upadłościowym.

W celu uzyskania zwolnienia od kosztów, przedsiębiorca musi udokumentować fakt, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania upadłościowego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi przedstawić dokumenty dotyczące swojej sytuacji finansowej. Warto zaznaczyć, że dokumenty te powinny być wiarygodne i zgodne z prawdą.

W przypadku udokumentowania braku możliwości poniesienia kosztów postępowania upadłościowego, przedsiębiorca może oczekiwać zwolnienia od opłat. Jest to ważna forma wsparcia finansowego w trudnych dla przedsiębiorcy czasach. Warto pamiętać, że przedsiębiorca w trakcie takiego postępowania ma prawo skorzystać z pomocy specjalisty w dziedzinie prawa upadłościowego.

5. „Jakie koszty są objęte zwolnieniem w upadłości konsumenckiej?”

W upadłości konsumenckiej istnieją określone koszty, które są objęte zwolnieniem lub częściowym zwolnieniem. Przede wszystkim, osoby przeprowadzające postępowanie upadłościowe nie ponoszą kosztów sądowych i komorniczych związanych z egzekucją wierzytelności.

Dodatkowo, zwolnione z opłat są także koszty związane z prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia, jak również koszty komornicze dotyczące zajęcia rachunków bankowych czy nieruchomości.

Warto jednak pamiętać, że koszty związane z prowadzeniem przez syndyka postępowania upadłościowego, takie jak koszty związane z wypłatą wynagrodzenia dla syndyka, koszty sądowe w związku z dochodzeniem wierzytelności od dłużnika lub dotyczące zabezpieczenia majątku, nie podlegają zwolnieniu i muszą być pokryte z masy upadłościowej.

Podsumowując, zwolnienie z kosztów wynikających z egzekucji wierzytelności oraz kosztów komorniczych dotyczy tylko niektórych kategorii kosztów. Warto również zdawać sobie sprawę, że w niektórych przypadkach koszty te mogą być pokryte z masy upadłościowej, co oznacza, że podlegają one podziałowi pomiędzy wierzycieli.

6. „Kroki niezbędne do uzyskania zwolnienia od kosztów w trakcie upadłości konsumenckiej.”

W trakcie procesu upadłości konsumenckiej, istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów lub zobowiązań. Jest to bardzo istotne dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jednakże, aby to osiągnąć konieczne są odpowiednie kroki oraz zaangażowanie.

Przede wszystkim, trzeba złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie. W dokumentach powinno się zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawierały wszelkie niezbędne informacje, a także były wypełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następny krok to udział w naradzie wierzycieli oraz udokumentowanie swojego majątku oraz długu.

Ważny element procesu to złożenie przez dłużnika wniosku o zwolnienie od kosztów procesowych. Trzeba pamiętać, że aby to uzyskać osoba musi spełniać określone warunki, takie jak: nieposiadanie znacznych wartości majątkowych, niski dochód oraz brak zdolności do regulowania zobowiązań. Warto z tego powodu odpowiednio przygotować się do rozmowy z sędzią.

7. „Czy każdy konsument może liczyć na zwolnienie od kosztów w upadłości konsumenckiej?”

Często słyszymy o upadłości konsumenckiej jako sposobie na rozwiązanie problemów finansowych i wyjście na prostą. Jednym z atutów tego rozwiązania jest możliwość zwolnienia od kosztów wynikających z niezaspokojonych wierzycieli. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy konsument może liczyć na takie ulgi.

Przede wszystkim, warunkiem uzyskania zwolnienia od kosztów w upadłości konsumenckiej jest udowodnienie, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów. W tym celu musi zostać przeprowadzone postępowanie upadłościowe, w trakcie którego zostanie dokonana analiza stanu majątkowego osoby dłużnej oraz przychodów i wydatków, aby określić jej sytuację finansową.

Ponadto, istnieją także przypadki, w których konsument nie może liczyć na zwolnienie od kosztów w upadłości konsumenckiej. Sprawy takie dotyczą m.in. zobowiązań alimentacyjnych czy kar umownych. W przypadku tych ostatnich, konsument ponosi pełną odpowiedzialność za ich grożenie. Warto jednak mieć na uwadze, że każda sytuacja jest inna, dlatego najlepiej skonsultować się z profesjonalistą, aby poznać swoje prawdziwe szanse na zwolnienie od kosztów w upadłości konsumenckiej.

 • Podsumowując, decydując się na upadłość konsumencką należy pamiętać, że nie jest to łatwe rozwiązanie. Wiąże się ono z odstąpieniem od części swoich majątków, a także z pewnymi ograniczeniami finansowymi.
 • Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie od kosztów w upadłości konsumenckiej może być korzystnym rozwiązaniem dla konsumentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby dokładnie poznać swoje szanse i możliwości.

8. „Warunki uzyskania zwolnienia od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego.”

W trakcie postępowania upadłościowego istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów związanych z procesem. Niemniej jednak, aby taki zasięgnąć, trzeba spełnić określone wymagania. Przedstawiamy poniżej kilka zasad dotyczących warunków, jakie muszą być spełnione, aby uzyskać zwolnienie od kosztów.

Przede wszystkim, wierzyciele muszą być uzgodnieni przed tokiem postępowania. W świetle prawa, udzielenie takiego zwolnienia jest jedynie możliwe, jeśli nie istnieją wierzyciele, którzy sprzeciwiają się takiemu temu ułatwieniu. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na krok uzyskania zwolnienia, warto upewnić się, że wszyscy wierzyciele wyrazili swoje poparcie dla owego kroku.

Kolejnym ważnym aspektem jest faktyczny koszt, który chcemy zwolnić. Jest to kwestia zasadnicza, ponieważ przepisy prawa dotyczące upadłości ograniczają zakres kosztów, które mogą zostać zwolnione. Oznacza to, że nie wszystkie koszty powiązane z postępowaniem upadłościowym podlegają zwolnieniu. Warto przed podjęciem decyzji dokładnie ustalić koszty i zweryfikować, jakie z nich można zwolnić od kosztów.

9. „Jak należy udokumentować koszty w ramach wniosku o zwolnienie w upadłości konsumenckiej?”

Koszty w ramach wniosku o zwolnienie w upadłości konsumenckiej można udokumentować na kilka sposobów.

 • Paragony i faktury – należy zachować dokumenty potwierdzające poniesione koszty, jak np. paragony za zakupy spożywcze czy faktury za naprawę samochodu.
 • Umowy – jeśli korzysta się z usług, takich jak abonament telefoniczny czy internetowy, warto zachować umowy oraz potwierdzenia opłat.
 • Wyceny – w przypadku posiadania cennych przedmiotów, takich jak nieruchomość czy samochód, warto sporządzić ich wyceny, aby móc udokumentować ich wartość.

Ważne jest, aby dokumenty były czytelne i zawierały wszystkie niezbędne informacje, takie jak data, nazwa firmy czy opis zakupionego towaru lub wykonanej usługi.

Przed składaniem wniosku warto skonsultować się z profesjonalistą, który udzieli porady w zakresie dokumentowania kosztów w ramach upadłości konsumenckiej oraz pomoże złożyć kompletny wniosek.

10. „Jak wygląda proces uzyskania zwolnienia od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego?”

Właściciele firm, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zarządzenie postępowania upadłościowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania, zostaną stwierdzone wszystkie długi, a następnie zostaną przeprowadzone działania mające na celu zaspokojenie wierzycieli. Jednym z możliwych rozwiązań dla przedsiębiorców jest uzyskanie zwolnienia od kosztów.

Aby uzyskać zwolnienie od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Przedsiębiorca musi wnieść stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do sądu, wykazać się odpowiednim poziomem wiedzy oraz szczegółowo uzasadnić, dlaczego chce otrzymać zwolnienie od kosztów.

W toku postępowania upadłościowego, sąd bierze pod uwagę sytuację finansową przedsiębiorcy oraz jego dotychczasowe decyzje, podejmowane w celu poprawienia kondycji finansowej. W przypadku, gdy ubiegający się o zwolnienie od kosztów zdoła przejść pozytywnie przez wszystkie etapy procesu, otrzyma odpowiednie decyzje sądu. Zwolnienie od kosztów oznacza, że przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym.

11. „Jakie są konsekwencje decyzji o nieuzyskaniu zwolnienia od kosztów w ramach upadłości konsumenckiej?”

 1. Komornik wpuści się w posiadanie twojego majątku

Jeśli zdecydujesz się nie uzyskać zwolnienia od kosztów w ramach upadłości konsumenckiej, to oznacza, że zobowiązujesz się spłacić cały dług, włącznie z odsetkami i kosztami procesowymi. Kiedy nie będziesz w stanie spłacić długu, wierzyciele będą mogli wdrożyć proces komorniczy przeciwko tobie. Komornik będzie miał możliwość wejścia do twojego domu i zajęcia majątku, który zostanie sprzedany w celu zaspokojenia wymagań wierzycieli.

 1. Upadłość konsumencka zostanie zablokowana

Jeśli nie uzyskasz zwolnienia od kosztów, twoja upadłość konsumencka zostanie zablokowana, a wierzyciele będą mogli kontynuować wszelkie działania, jakie wcześniej podjęli przeciwko tobie. Nie będzie to jedynie sprawiać ci więcej kłopotów finansowych, ale także często oznaczać będzie, że musisz spędzać dużo czasu w sądzie lub przed komornikiem.

 1. Kara za bankructwo spowodowane przez skazujący wyrok

Jeśli nie uzyskasz zwolnienia od kosztów, wierzyciele będą zmuszeni wdrożyć postępowanie egzekucyjne przeciwko tobie, a następnie wszcząć postępowanie o zapłatę, aby odzyskać swoje pieniądze. Ostatecznie, jeśli wierzyciele uzyskają wyrok zasądzający przeciwko tobie, możesz zostać skazany za bankructwo spowodowane przez skazujący wyrok. Oznacza to, że twoja sytuacja finansowa będzie jeszcze trudniejsza w przyszłości.

12. „Czy możliwe jest uzyskanie zwolnienia od kosztów w późniejszym okresie po zakończeniu postępowania upadłościowego?”

Zgodnie z polskim prawem upadłościowym, koszty postępowania upadłościowego mają pierwszeństwo przed zaspokojeniem wszystkich innych wierzycieli. Oznacza to, że wierzyciele, którzy posiadają długi przed złożeniem wniosku o upadłość, nie są zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym.

Jednakże, w przypadku gdy upadłość kończy się pozytywnie a majątek przedsiębiorstwa zostanie podzielony między wierzycieli, wierzyciele ci przeważnie otrzymują mniej pieniędzy niż wierzyciele, którzy zostali przyjęci do postępowania. W takim przypadku mogą oni starać się o zwolnienie z kosztów później, po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Chęć uzyskania zwolnienia z kosztów musi być zgłoszona na piśmie do Sądu, w którym prowadzone było postępowanie upadłościowe. Wierzyciele muszą przedstawić oświadczenie o swoim majątku oraz sytuacji finansowej. Na podstawie tych informacji Sąd podejmie decyzję, czy udzieli zwolnienia z kosztów a także, czy podejmie decyzję o obciążeniu innych wierzycieli kosztami, które zostaną poniesione przez pozwanego.

13. „Ile czasu zajmuje uzyskanie zwolnienia od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego?”

Po złożeniu wniosku o zwolnienie od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego, sąd najczęściej podejmuje decyzję w ciągu kilku tygodni. Jednakże, czas ten może się wydłużyć w przypadku, gdy sąd ma zastrzeżenia co do treści wniosku lub kwestii formalnych.

Postępowanie upadłościowe może być skomplikowanym procesem, co może wpłynąć na czas trwania procedury uzyskania zwolnienia od kosztów. Najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, aby skrócić czas oczekiwania na decyzję sądu, jest przestrzeganie terminów składania wniosków i dokumentów.

W przypadku, gdy sąd wyda pozytywną decyzję w sprawie zwolnienia od kosztów, należy pamiętać o tym, że uzyskane zwolnienie nie jest wieczne. Zazwyczaj obowiązuje ono tylko przez czas trwania postępowania upadłościowego. Warto więc zadbać o to, aby nie ponosić dodatkowych kosztów w trakcie postępowania i podejmować wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej zakończyć procedurę upadłościową.

14. „Jakie są skutki finansowe uzyskania zwolnienia od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego?”

Podczas postępowania upadłościowego, jednym ze sposobów na zminimalizowanie kosztów jest uzyskanie zwolnienia od kosztów. Jakie są jednak skutki finansowe takiego działania?

 • Ustalenie zdolności do ponoszenia kosztów – przed orzeczeniem zwolnienia od kosztów, sąd ustala zdolność dłużnika do ponoszenia kosztów postępowania. Oznacza to, że jeśli dłużnik będzie miał wystarczające środki finansowe, to zwolnienie od kosztów nie zostanie mu przyznane.
 • Zmniejszenie kosztów postępowania – uzyskanie zwolnienia od kosztów pozwala na uniknięcie ponoszenia pewnych wydatków związanych z postępowaniem upadłościowym, takich jak koszty sądowe czy opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 • Zwrot kosztów dla wierzycieli – jeśli dłużnik uzyska zwolnienie od kosztów, sąd może nakazać mu zwrot kosztów dla wierzycieli, którzy ponieśli koszty związane z postępowaniem. Oznacza to, że dłużnik nie zostanie całkowicie zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów postępowania.

Należy pamiętać, że uzyskanie zwolnienia od kosztów może mieć negatywne skutki finansowe w przyszłości, np. utrudnić uzyskanie kredytu czy leasingu. Dlatego warto dobrze przemyśleć tę decyzję i skonsultować się z doradcą prawnym przed podjęciem takiego kroku.

Podsumowując, uzyskanie zwolnienia od kosztów w trakcie postępowania upadłościowego może przynieść korzyści finansowe i pomóc w minimalizacji kosztów, jednak należy pamiętać o negatywnych skutkach w przyszłości oraz o konsekwencjach związanych z odpowiedzialnością za zwrot kosztów dla wierzycieli.

15. „Podsumowanie: Czy warto ubiegać się o zwolnienie od kosztów w ramach upadłości konsumenckiej?

Po przeanalizowaniu korzyści i kosztów związanych z ubieganiem się o zwolnienie od kosztów w ramach upadłości konsumenckiej, możemy stwierdzić, że jest to efektywna opcja dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Przy odrobinie szczęścia, uda się odzyskać finansową stabilizację i zacząć żyć bez długów.

Należy jednak pamiętać, że proces ten wymaga czasu i wysiłku. Wymagane jest zbieranie dokumentów, składanie wniosków, a także przygotowanie planu spłat. Jednakże, dzięki wsparciu doświadczonych profesjonalistów, jak na przykład adwokaci specjalizujący się w sprawach upadłości konsumenckiej, można skutecznie ubiegać się o zwolnienie od kosztów i znaleźć drogę na wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

Jeśli masz trudności ze spłatą swoich długów i brakuje Ci pomysłu na rozwiązanie problemu, upadłość konsumencka może być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Zwróć się o pomoc do wyspecjalizowanego prawnika i skorzystaj z fachowej porady, aby ubieganie się o zwolnienie od kosztów w ramach upadłości konsumenckiej było skuteczne i zakończyło się sukcesem.

Pytania i Odpowiedzi

Q: What is „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów”?

A: „Upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” is a legal process that allows individuals who are facing overwhelming debt to eliminate their debts and start fresh.

Q: How does the process of „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” work?

A: To file for „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów,” individuals must first meet certain eligibility requirements and file a petition with the court. Once the petition is filed, an automatic stay is put in place, suspending all collection efforts by creditors. The court will then appoint a trustee to review the individual’s finances and determine which debts are eligible for discharge. Once the process is complete, eligible debts will be discharged, and the trustee will oversee the asset liquidation process to repay creditors.

Q: Who is eligible for „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów”?

A: Individuals who have become overwhelmed with debt and have exhausted all other debt relief options may be eligible for „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów.” Additionally, individuals must fulfill specific criteria to qualify, such as having a primarily consumer debt and meeting income eligibility requirements.

Q: What are the benefits of „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów”?

A: One of the most significant benefits of „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” is the discharge of eligible debts. This can provide individuals with a fresh start, free from overwhelming debt. Additionally, the automatic stay that comes with the filing of the petition can provide relief by stopping all collection actions by creditors.

Q: Are there any drawbacks to „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów”?

A: While „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” can provide significant relief for individuals struggling with debt, there are some drawbacks to consider. One of the most significant is the impact on an individual’s credit score, which can be negatively affected for up to ten years after filing. Additionally, certain debts may not be eligible for discharge, such as student loans, taxes, and child support obligations.

Q: How can individuals determine if „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” is the right option for them?

A: Making the decision to file for „upadłość konsumencka zwolnienie od kosztów” should be approached with careful consideration and after exploring other debt relief options. Individuals may benefit from consulting with a qualified bankruptcy attorney to discuss their options and the potential outcomes of each before making a decision.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyjście z długów dla osób, które nie są w stanie ich spłacić. Dzięki temu rozwiązaniu możemy otrzymać zwolnienie od kosztów oraz możliwość rozpoczęcia nowego rozdziału bez ciążącej przeszłości finansowej. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny i należy zawsze skonsultować się z profesjonalistą, który dokładnie przeanalizuje naszą sytuację oraz pomoże nam wybrać najlepsze dla nas rozwiązanie. Liczyć możemy na wsparcie całego procesu i w razie pytań czy wątpliwości, zawsze możemy liczyć na pomoc naszych doradców. Upadłość konsumencka jest po to, aby dać nam drugą szansę, więc warto z niej skorzystać, jeśli sytuacja tego wymaga.